شرح وظایف کارشناس مسئول تشکل¬ها، کانون¬ها و انجمن¬های علمی

اهم شرح وظایف:

1-      دریافت و ارائه­ برنامه­های فرهنگی و درخواست­های انجمن­ها و کانون­های فرهنگی به شورای فرهنگی دانشگاه پس از بررسی برنامه­های پیشنهادی؛

2-     توسعه کمّی و کیفی تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان (کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی دانشجویی و نشریات) و حمایت شایسته از فعالیت‌های این تشکل‌ها؛

3-     نظارت بر فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان؛

4-     پیگیری امور مربوط به برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری با کمک تشکل­ها، کانون ها و انجمن­های دانشجویی؛

5-     هدایت انجمن­ها و کانون­های فرهنگی جهت حضور در جشنواره­های سراسری و بین­المللی نظیر رشد، حرکت و... و انجام امور اداری مربوط به آن؛

6-     بررسی برنامه­های پیشنهادی فرهنگی از سوی کارشناسان فرهنگی برای طرح و تصویب در شورای فرهنگی؛

7-     هماهنگی و تعامل با کارشناسان فرهنگی شعب در اجرای برنامه­های  کانون ها، تشکل­ها و انجمن­های دانشجویی شعب؛

8-    پیگیری تشکیل و فعالیت تشکل ها و کانون­های فرهنگی و انجمن­های علمی؛

9-     ارتباط مستمر و نظارت بر انجمن ها و کانون­ها، در جهت هدایت فعالیت آنها در راستای اهداف و رسالت دانشگاه و حمایت از فعالیت­های مفید و سازنده آنها و ارائه­ی گزارش به مدیریت فرهنگی؛

10-    پیگیری امور مربوط به انتخابات انجمن­های علمی و کانون­های فرهنگی  و تشکیل شورای­ها و جلسات مرتبط با آن.

11-     صدور گواهی­های اساتید و کارشناسان مدعو، دانشجویان شرکت کننده در برنامه­ها و نیز احکام دبیران انجمن­ها و کانون­های و اساتید مشاور.

12-   برنامه­ريزي در راستای انتشار نشریات دانشجویی مربوط به انجمن­های علمی و کانون­های فرهنگی.

13-  بررسی صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيری بررسی صلاحيت متقاضيان در کميته نظارت بر نشريات.

14-      بررسی پیشنهادات مطروحه از سوی انجمن­های علمی و کانون­های فرهنگی جهت برگزاری مناظرات دانشجویی.

15-    برنامه­ریزی برای اجرای برنامه­های  هفته قرآن و عترت دانشگاه ها و  جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان.

بازگشت به ابتدا