معرفی معاون پژوهشی و فن آوری

درحکمی از سوی آقای علی مطیعی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی، «آقای دکتر احمد شفیعی‌نیا» به‌سمت «سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری» دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب شد.

 

بازگشت به ابتدا