فن آوری اطلاعات

اهداف اداره کل فناوری اطلاعات :

- یکپارچه‌سازی اطلاعاتی دانشگاه
- ایجاد مرکز داده یکپارچه دانشگاه
- ارائه سرویسهای فناوری اطلاعات به کاربران دانشگاه از طریق استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز
- ارائه استراتژی فناوری اطلاعات برای دانشگاه
- ارائه استانداردهای حوزهIT

 

شرح وظایف مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه :

1- مدیریت شبکه های رایانه ای دانشکده ها و دانشگاه و فراهم نمودن ارتباط میان آنها
2- تجهیز و بروزآوری سامانه‌های اطلاعاتی دانشگاه نظیر سامانه جامع کتابخانه دیجیتال دانشگاه, سامانه جامع آموزش دانشگاه, سامانه‌های اداری ـ مالی دانشگاه, سامانه اتوماسیون اداری و ...
3- پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشگاه
4- ایجاد تسهیلات دسترسی به مجلات معتبر علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی
5-مسولیت ارتباطات اینترنتی و امور داده ای دانشگاه
6- اجرای طرحهای پژوهشی فناوری اطلاعات بخصوص در باب امنیت, یکپارچکی و وابستگی نرم‌افزار شبکه
7- اجرای و ابلاغ سیاست‌های اعلام شده از جانب شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشگاه
8- نظارت بر اجرای استانداردهایIT در سطح دانشگاه

 

کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات :

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

- سرپرست اداره کل فن آوری اطلاعات  -
سعید مدنی کارشناس نرم افزار 713
نادر صمصامی کارشناس شبکه 510
حمزه اکبری کارشناس شبکه 510

 

 

بازگشت به ابتدا