نشریات

دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) (علمی ـ ترویجی)

• مدیرمسئول: دکتر سید محمدرضا حسینی
سردبیر: دکتر حامد صدقی
مدیر اجرایی: دکتر مرتضی قاسمی حامد
اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا: حجت‌الله ابراهیمیان؛ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ مهدی رهبر؛ دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث/ عاطفه زرسازان؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ حامد صدقی؛ استاد دانشگاه خوارزمی/ محمدعادل ضیائی؛ دانشیار دانشگاه تهران/ مجید قربانعلی دولابی؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ محمود کریمی؛ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)/ رضا محمدزاده؛ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)/ محمدحسین مختاری؛ دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)/ عابدین مؤمنی؛ دانشیار دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی ـ ترویجی (این مجله بنابر مجوز شماره 547380/18/3 مورخ 23/10/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» می‌باشد).
پایگاههای نمایه کننده: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)/ پایگاه نشریات ادواری ایران (Ricest)/ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)/ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)/ پرتال جامع علوم انسانی (Ensani)
فعالیتها: راه‌اندازی سامانه مجله/ ثبت نام در سامانه جامع رسانه‌های کشور/ شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران/ شرکت در نمایشگاه مطبوعات

 


 

دوفصلنامه فقه مقارن (علمی ـ پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مختاری
سردبیر: دکتر عابدین مؤمنی
مدیر داخلی: دکتر مرتضی قاسمی حامد
دبیر تحریریه: دکتر حامد رستمی نجف‌آبادی
اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا: عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ محمد جعفری هرندی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/ محمد زروندی رحمانی؛ دانشیار جامعه المصطفی العالمیه/ نذیراحمد سلامی؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ روشنعلی شکاری؛ دانشیار دانشگاه تهران/ اسعد شیخ‌الاسلامی؛ استاد دانشگاه تهران/ محمدعادل ضیائی؛ دانشیار دانشگاه تهران/ حسنعلی علی‌اکبریان؛ دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ محمدحسین مختاری؛ دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/ عابدین مؤمنی؛ دانشیار دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی ـ پژوهشی (این مجله بنابر مجوز شماره 127841/18/3 مورخ 30/6/1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد).
پایگاههای نمایه کننده: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)/ پایگاه نشریات ادواری ایران (Ricest)/ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)/ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)
فعالیتها: راه‌اندازی سامانه مجله/ ثبت نام در سامانه جامع رسانه‌های کشور/ شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران/ شرکت در نمایشگاه مطبوعات/ تفاهم نامه انتشار مجله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

 

بازگشت به ابتدا