آشنايی با اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

این اداره زیرمجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی و مسئول برنامه‌های فرهنگی دانشگاه است. در کنار فضای تحصیل دانشگاهی و علمی، در پی ارتقای مهارت‌های جانبی دانشجویان می‌باشد.

از وظایف آن:

  • حمایت از برنامه‌های فرهنگی و طرح‌های پیشنهادی کانون‌ها و انجمن‌های علمی؛
  • رابط برنامه‌های فرهنگی پیشنهادی از جانب کانون‌ها، انجمن‌های و دیگر بخش‌های مختلف دانشجویی با مسئولان دانشگاه؛
  • مهیاسازی فضای مناسب برای ابراز علاقه‌مندی‌های دانشجویان و برطرف کردن آن‌ها؛
  • برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی: برگزاری اردوها، نشست‌ها، جشنواره‌ها و بازدیدهای مختلف و متنوع
  • برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه از قبیل روزنامه‌نگاری، خطاطی، آموزش مهارت‌های قرآنی و ...

گفتنی است افزون بر برنامه‌ریزی‌های اداره امور فرهنگی برای دانشجویان، از پیشنهادهای انجمن‌ها، کانون‌ها و ... جهت برگزاری برنامه‌ها بهره می‌گیرد و این خود مشارکت دانشجویان را می‌طلبد.

بازگشت به ابتدا