تماس با واحد سنندج

واحد مرکزی:

سنندج- بلوار آزادگان- جنب اداره کل راه و شهرسازی

تلفن: 1-33177160-087

فاکس:33177174-087

کدپستی: 6613956943

 

واحد خواهران:

سنندج- خیابان امام خمینی (ره)- جنب پست بانک

تلفن: 33169344-087

 

بازگشت به ابتدا