انتصاب "دکتر محمدرضا گلرو" به عنوان «معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع» دانشگاه مذاهب اسلامی
به پیشنهاد حضرت آیت الله اراکی دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و ریاست معظم هیأت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی، از طرف حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین مختاری ریاست محترم دانشگاه، «جناب آقای دکتر محمدرضا گلرو» به عنوان «معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع» دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب گردید.
 
متن حکم به شرح ذیل می‎باشد:

«فاضل گرامی، جناب آقای دکتر محمدرضا گلرو "دام عزه"»      


                                                                   

سلام علیکم؛
 
«نظر به مراتب فضل، شایستگی و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی جنایعالی، ضمن تشکر فراوان از خدمات بی دریغ و مؤثر جناب آقای بهرام کریمی در طول مدیریت خود در معاونت اداری و مالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع» دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب می گردید.»

موارد ذیل از جمله سرفصل‎های مهمی است که در دوره مسئولیت آن برادر گرامی انتظار تحقق آنها به جد میرود:

 - تلاش در جهت افزایش سطح اعتبارات دانشگاه و تنوع بخشی به منابع جهت جذب اعتبارات بیشتر
 - پیگیری مستمر و مجدانه در اجرای ساختار جدید دانشگاه
 - طراحی و اجرای برنامه مدون و مناسب جهت توسعه مکانی دانشگاه در تهران و واحدها
 - تلاش در جهت تقویت زیرساخت های لازم
- بهبود وضع معیشت و رفاه کارکنان در چارچوب قوانین و امکانات
- ارتقای مهارتهای لازم در کارکنان در تعامل با سایر معاونت ها
- انضباط مالی و رعایت چارچوب شرعی و حقوقی در مصرف بیت المال
 - تلاش در جهت تامین خوابگاه مناسب برای دانشجویان
- تأمین مکان و فضای لازم برای اعضای هیأت علمی
 - تعامل و ارتباط مؤثر و سازنده با سایر معاونت ها و...

امید است خداوند متعال توفیقات جناب عالی را در خدمت به دانشگاه روزافزون گرداند.
                                                                                                            والسلام علیکم
                                                                                                    دکتر محمدحسین مختاری
                                                                                                       رئيـس دانشگاه

 
   1396/3/17 17:13