دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

محمد فاضلی مطلق

سمت: کارشناس مسئول روابط بین‌الملل

مدرک تحصیلی: دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

تلفن: داخلی ۶۰۲

آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲

محمد فاضلی مطلق

کوروش صالحی

سمت: کارشناس امور بین‌الملل و کنسولی

مدرک تحصیلی: کارشناس‌ارشد تاریخ

آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲

کوروش صالحی