دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

محمد فاضلی مطلق

سمت: کارشناس دفتر همکاری‎‌های علمی و بین‌المللی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: داخلی ۶۰۲

آخرین بروزرسانی: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

محمد فاضلی مطلق

کوروش صالحی

سمت: کارشناس مسئول امور بین‌الملل و کنسولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیکوروش صالحی

تلفن: داخلی ۶۰۱

آخرین بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

کوروش صالحی