شرح وظایف کارشناس فرهنگی

۱-      پیگیری تشکیل و فعالیت گروه ها و کانون های فرهنگی-هنری-ادبی دانشجویان برادر.

۲-     تهیه تقویم فرهنگی زمان ­بندی شده در رابطه با مناسبت ها و برنامه های خاص به طور سالانه.

۳-     تهیه تقویم اردوهای تخصصی و پیش بینی بودجه برای برگزاری اردوهای درون استانی و کشوری و اعلام به مدیر فرهنگی.

۴-     برنامه ریزی و اجرای امور  فرهنگی و سرکشی به خوابگاه های دانشجویی.

۵-     تهیه و ارائه طرح ها و تحقیقات کاربردی درخصوص مسائل فرهنگی و ارائه پیشنهاد به عنوان دستور جلسه شورای فرهنگی به مقام مافوق.

۶-     جلب مشارکت و تعامل فکری و اجرایی دانشجویان و اساتید و برقراری ارتباط و استفاده از نظرات آنان در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی از طریق تکشیل کمیته ها و جلسات فرهنگی و ... .

۷-     مشارکت در برگزاری اردوهای زیارتی سیاحتی منتخبین و اردوی توجیهی.

۸-    برگزاری میزگردهای دانشجویی با موضوعات فرهنگی مانند ازدواج و ... .

۹-     مشارکت در برگزاری نمایشگاه آثار هنری دانشجویان پیرامون مسائل روز فرهنگی.

۱۰-    همکاری در برگزاری کلاس های هنری ویژه دانشجویان.

۱۱-      نظارت بر اجرای کرسی­های آزاد اندیشی و مناظرات دانشجویی

۱۲-     برگزاری جلسات مناظره  با موضوعات گوناگون فرهنگی با همکاری انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه و سایر دانشگاه ها.

۱۳-   برنامه­ریزی برای مشارکت دانشجویان در مسابقات مناظره های بین دانشگاهی

۱۴-    پیگیری امور اجرایی اعم از ایاب و ذهاب، پذیرایی و امور مالی شرکت کنندگان در مناظرات و... .

۱۵-    انجام امور اداری مربوط به پرداخت حق الزحمه مدیران مسئول، سردبیران و مدیران داخلی مجلات. 

۱۶-     برگزاری کلاس­های آموزش روزنامه­نگاری (مدیریت مطبوعات) ویژه مدیران مسئول، سردبیران و اعضای هیأت تحریریه نشریات دانشجویی.

۱۷-      برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی ها و مناظرات دانشجویی.

۱۸-     پیگیری امور مربوط به قرآن و عترت، شامل: مسابقات، محفل­های قرآنی، روخوانی قرآن و...  .

۱۹-      برنامه­ریزی برای اجرای برنامه­های فرهنگی در خوابگاه­ها. 

۲۰-    برگزاری برنامه های تفریحی درون شهری برای دانشجویان ساکن خوابگاه­های دانشجویی با همکاری کارشناس اردوها.