شرح وظایف کارشناس مسئول تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های علمی

اهم شرح وظایف:

۱-      دریافت و ارائه­ برنامه­های فرهنگی و درخواست­های انجمن­ها و کانون­های فرهنگی به شورای فرهنگی دانشگاه پس از بررسی برنامه­های پیشنهادی؛

۲-     توسعه کمّی و کیفی تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان (کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی دانشجویی و نشریات) و حمایت شایسته از فعالیت‌های این تشکل‌ها؛

۳-     نظارت بر فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان؛

۴-     پیگیری امور مربوط به برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری با کمک تشکل­ها، کانون ها و انجمن­های دانشجویی؛

۵-     هدایت انجمن­ها و کانون­های فرهنگی جهت حضور در جشنواره­های سراسری و بین­المللی نظیر رشد، حرکت و... و انجام امور اداری مربوط به آن؛

۶-     بررسی برنامه­های پیشنهادی فرهنگی از سوی کارشناسان فرهنگی برای طرح و تصویب در شورای فرهنگی؛

۷-     هماهنگی و تعامل با کارشناسان فرهنگی شعب در اجرای برنامه­های  کانون ها، تشکل­ها و انجمن­های دانشجویی شعب؛

۸-    پیگیری تشکیل و فعالیت تشکل ها و کانون­های فرهنگی و انجمن­های علمی؛

۹-     ارتباط مستمر و نظارت بر انجمن ها و کانون­ها، در جهت هدایت فعالیت آنها در راستای اهداف و رسالت دانشگاه و حمایت از فعالیت­های مفید و سازنده آنها و ارائه­ی گزارش به مدیریت فرهنگی؛

۱۰-    پیگیری امور مربوط به انتخابات انجمن­های علمی و کانون­های فرهنگی  و تشکیل شورای­ها و جلسات مرتبط با آن.

۱۱-     صدور گواهی­های اساتید و کارشناسان مدعو، دانشجویان شرکت کننده در برنامه­ها و نیز احکام دبیران انجمن­ها و کانون­های و اساتید مشاور.

۱۲-   برنامه­ریزی در راستای انتشار نشریات دانشجویی مربوط به انجمن­های علمی و کانون­های فرهنگی.

۱۳-  بررسی صدور مجوز انتشار نشریه و پیگیری بررسی صلاحیت متقاضیان در کمیته نظارت بر نشریات.

۱۴-      بررسی پیشنهادات مطروحه از سوی انجمن­های علمی و کانون­های فرهنگی جهت برگزاری مناظرات دانشجویی.

۱۵-    برنامه­ریزی برای اجرای برنامه­های  هفته قرآن و عترت دانشگاه ها و  جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان.