تحصیلات تکمیلی

الف) فرآیندها

مقطع

خلاصه فرآیندها

کارشناسی ارشد و

دکتری تخصصی

فرآیند نوشتن پروپزال

راهنمای ثبت پیشنهاد پژوهشی (پروپزال) در سامانه گلستان

مراحل ثبت درخواست دفاع از پایان‌نامه در سامانه گلستان

فرایند پس از دفاع و مقدمات صدور مدرک تحصیلی

صرفاً دکتری تخصصی

آزمون جامع

مقاله جایگزین آزمون جامع  (شرایط)

مقاله مستخرج از رساله

برای مطالعه هر فرایند روی نام آن کلیک کنید

 

ب) فرم های تحصیلات تکمیلی

عمومی (ارشد و دکتری)

گردش کار پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

دستور العمل نگارش پایان‌نامه و رساله

تعهد نامه اصالت پایان نامه

فرم اصلاحات پایان نامه

فرم اعلام کفایت کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد

فرم طرح‌نامه (پروپزال) کارشناسی ارشد

فرم گزارش ۳ ماهه کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

فرم طرح‌نامه (پروپزال) رساله دکتری

فرم گزارش شش ماهه تدوین رساله دکتری

فرم اعلام کفایت مرحله پیش دفاع

صورتجلسه دفاع از طرح نامه و پیش‌دفاع

فرم تأیید مقالۀ جایگزین آزمون جامع

برای دانلود هر فرم روی نام آن کلیک کنید