مدیران معاونت توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

خانم دکتر لادن حیدری

سمت: معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

تلفن: داخلی ۱۰۱

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

خانم دکتر لادن حیدری

آقای اسماعیل طیوری

سمت: مدیر منابع انسانی

تلفن: داخلی ۱۰۰

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

آقای اسماعیل طیوری

آقای تقی متقی مهر

سمت: مدیر امور مالی و طرح و برنامه

تلفن: داخلی ۳۰۱

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

آقای تقی متقی مهر

آقای سعید مدنی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: داخلی ۵۰۶

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

آقای سعید مدنی

آقای سید حسین سیدی

سمت: مدیرخدمات عمومی و پشتیبانی

تلفن: داخلی ۱۲۲

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

آقای سید حسین سیدی