معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر جلیل پروین

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: داخلی ۴۰۲

آخرین بروزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲

دکتر جلیل پروین

اصغر اجداد

سمت: مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: داخلی ۴۰۵

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

اصغر اجداد

کاوه لطیفی

سمت: معاون مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن: داخلی ۴۰۹

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

کاوه لطیفی

سید محمد مهدی زاهدی

سمت: کارشناس مسئول ثبت‌نام و بایگانی آموزش

تلفن: داخلی ۴۱۸

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

سید محمد مهدی زاهدی

محمد آقاجانی

سمت: کارشناس مسئول آموزش‌های آزاد و مجازی

تلفن: داخلی ۴۱۵

آخرین بروزرسانی: ۰۵ آذر ۱۴۰۲

محمد آقاجانی

مریم شاورانی

سمت: کارشناس مسئول سامانه‌های آموزشی

تلفن: داخلی ۴۰۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

مریم شاورانی

علیرضا اردشیرنیا

سمت: کارشناس مسئول امورکلاس‌ها و اساتید

تلفن: داخلی ۴۱۰

آخرین بروزرسانی: ۰۵ آذر ۱۴۰۲

علیرضا اردشیرنیا

احسان نیری

سمت: کارشناس مسئول آزمون‌ها

تلفن: داخلی ۴۰۳

آخرین بروزرسانی: ۰۵ آذر ۱۴۰۲

احسان نیری

یوسف حقی

سمت: کارشناس آموزش‌های آزاد

تلفن: داخلی ۴۶۴

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

یوسف حقی

محمدباقر حیدریان

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی و کمیسیون موارد خاص

تلفن: داخلی ۴۱۶

آخرین بروزرسانی: ۰۵ آذر ۱۴۰۲

محمدباقر حیدریان

مائده بایرام

سمت: کارشناس برنامه ریزی درسی

تلفن: داخلی ۴۱۹

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

مائده بایرام

پونه پورمنشی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن: داخلی ۴۰۴

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

پونه پورمنشی

حسن قربانی

سمت: کارشناس مسئول امور کلاس‌ها و اساتید (دانشکده قرآن و حدیث)

تلفن: (۱۰۳)۶۶۴۹۹۴۱۶

آخرین بروزرسانی: ۰۵ آذر ۱۴۰۲

حسن قربانی

علیرضا کریمی

سمت: کارشناس وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده قرآن و حدیث

تلفن: (۱۰۵)۶۶۴۹۹۴۱۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

علیرضا کریمی