خلاصه قوانین و مقررات

الف) ضوابط مربوط به تمام مقاطع:

 1. نتیجه غیبت بیش از سه شانزدهم جلسات درسی و غیبت در جلسه امتحان: درج نمره صفر در کارنامه
 2. نتیجه عدم انتخاب واحد در هر ترم: ثبت وضعیت انصراف  از تحصیل 

ب) کارشناسی پیوسته:

 1. مدت مجاز تحصیل : 8 نیمسال
 2. نمره قبولی در هر درس 10
 3. حد نصاب معدل : 12 (کمتر از 12 مشروط)
 4. نتیجه سه ترم مشروطی: اخراج
 5. حداقل واحد انتخابی در هر ترم: 12 واحد 
 6. حداکثر واحد انتخابی:مشروطی ترم قبل (معدل کمتر از 12) : 14 واحد
 7. شرایط ارائه به استاد: باقی ماندن تنها دو درس نظری (حداکثر 4 واحد) از مجموع کل دروس دوره
 8. حذف اضطراری: تنها یک درس از مجموع دروس ترم (مهلت درخواست تا یک هفته قبل از آزمون ترم)
 9.  حداقل معدل فارغ التحصیلی: 12

ب) کارشناسی ارشد ناپیوسته:

 1. مدت مجاز تحصیل: 4 نیمسال
 2. حداقل نمره قبولی در هر درس: 12
 3. حد نصاب معدل: 14 (کمتر از 14 مشروط)
 4. اخراج در صورت یکی از دو مورد ذیل:  
  1. دو ترم مشروطی
  2. عدم تصویب پروپوزال تا پایان ترم چهارم
 5. حذف اضطراری: تنها یک درس از مجموع دروس ترم (مهلت درخواست تا یک هفته قبل از آزمون ترم)
 6. حداقل معدل کل برای دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی: 14
 7. زمان تصویب پروپوزال: تا قبل از شروع ترم سوم
 8. حداقل نمره قبولی پایان نامه: 14
 9. حداکثر زمان اصلاح پایان نامه: سه ماه

ج) دکتری تخصصی:

 1. مدت مجاز تحصیل: حداقل 6 نیمسال و حداکثر  8 نیمسال
 2. حداقل نمره قبولی در هر درس: 14
 3. حداقل معدل کل برای دفاع از پایان نامه: 16
 4. زمان تصویب پروپوزال: تا قبل از شروع ترم سوم
 5. حداقل نمره قبولی پایان نامه: 16
 6. شرایط شرکت در آزمون جامع
  1. گذراندن کلیه دروس با معدل 16 و بالاتر
  2. داشتن گواهی بسندگی زبان
 7. حداقل نمره قبولی در آزمون جامع: 16
 8. شرایط جایگزینی آزمون جامع:

گذراندن کلیه دروس با معدل 17 و بالاتر و انتشار یک مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی در طول دوران تحصیل در مقطع دکتری و تا قبل از آزمون جامع با لحاظ وابستگی به دانشگاه مذاهب اسلامی (قید عنوان دانشجوی دکتری ....)

برای مشاهده متن کامل آیین نامه های آموزشی اینجا کلیک کنید