دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه بندرعباس

الف) لیست رشته های تحصیلی 

فقه و حقوق شافعی (کارشناسی پیوسته)

فقه و حقوق امامیه (کارشناسی پیوسته)

برای مشاهده سرفصل و سیر ارائه دروس اینجا کلیک کنید

ب) شیوه پذیرش:

بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)

نحوه ثبت نام: از طریق سایت سازمان سنجش (https://sanjesh.org/)

ج) آدرس و شماره تماس:

استان هرمزگان، بندرعباس، میدان شهدا (یادبود)، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه شهید رمضان حمزه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه بندرعباس

شماره تماس: 07632226900