دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه گنبدکاووس

الف) لیست رشته های تحصیلی

علوم قرآن و حدیث (کارشناسی پیوسته)

فقه و حقوق حنفی (کارشناسی پیوسته)

فقه و حقوق امامیه (کارشناسی پیوسته)

برای مشاهده سرفصل و سیر ارائه دروس اینجا کلیک کنید

ب) شیوه پذیرش:

بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)

نحوه ثبت نام: از طریق سایت سازمان سنجش (https://sanjesh.org/)

ج) آدرس و شماره تماس:

استان گلستان، گنبدکاووس، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان نامجو، نامجو 17 ـ دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس

شماره تماس: 01733388721