امور کنسولی

امور کنسولی

واحد کنسولی امور بین‌الملل دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی خدمات کنسولی زیر را به تمامی دانشجویان بین‌الملل این دانشگاه به قرار جدول ذیل از قبل از شروع به تحصیل تا پایان تحصیل دانشجویان ارائه می‌کند.

توجه: کلیه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه، مطابق قوانین و مقررات جاری، برای انجام امور کنسولی خود می‌بایست مطابق با زمان‌بندی زیر، مدارک خود را به واحد کنسولی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ارائه نمایند. بدیهی است بدلیل تاکید مسئولین سازمان امور دانشجویان مبنی بر رعایت زمان‌بندی اعلام شده جهت رعایت نظم و ترتیب در فرایندها و مدنظر بودن اقدامات فنی لازم از سوی  «پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا» در این بازه زمانی، اقدامی خارج از ضوابط مذکور انجام نخواهد گرفت.

ردیف

نوع درخواست کنسولی

زمان‌بندی

فرم‌‌ها و مدارک مورد نیاز

1

صدور روادید (Visa)

50 روز قبل از شروع ترم

ارسال یک قطعه عکس پرسنلی رسمی، اسکن صفحه اول گذرنامه به صورت واضح، تکمیل و ارسال فرم صدور روادید (فرم مربوطه را از این قسمت دانلود نمایید)، ارسال تمامی مستندات به ایمیل admissions@mazaheb.ac.ir.

2

صدور پروانه اقامت

به محض ورود به ایران و پس از ثبت نام در دانشگاه

- اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تهیه فیش 200 هزار ریالی (20 هزار تومانی) از سازمان امور دانشجویان، تکمیل فرم شماره 1، یک قطعه عکس (جهت صدور رسید گذرنامه)، اصل روادید ورود؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

- برای هر یک از اعضای خانواده  که در ایران حضور دارند (همسر و فرزندان زیر 18 سال) اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزشتکمیل فرم شماره 1، فرم شماره 2، فرم شماره 3، دو عدد کپی از صفحه اول گذرنامه، دو عدد کپی از صفحه مهر ورود به ایران، اصل روادید ورود،3 قطعه عکس پرسنلی رسمی، تهیه فیش یک میلیون ریالی (100 هزار تومانی)، یک عدد کپی از صفحه اول همسر (دانشجو)، یک عدد کپی از صفحه اقامت همسر، یک سری کپی از عقدنامه ترجمه شده (برای صدور اقامت همسر دانشجو) ؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

3

تمدید اقامت

35 روز مانده به اتمام اقامت قبلی

- اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تهیه فیش 200 هزار ریالی (20 هزار تومانی) از سازمان امور دانشجویان، تکمیل فرم شماره 1، یک قطعه عکس (جهت صدور رسید گذرنامه) ؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

- برای هر یک از اعضای خانواده  که در ایران حضور دارند (همسر و فرزندان زیر 18 سال) اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تکمیل فرم شماره 1، فرم شماره 2، فرم شماره 4، دو عدد کپی از صفحه اول گذرنامه، دو عدد کپی از صفحه اقامت قبلی، دو عدد کپی از صفحه کد فراگیر (برچست کد فراگیر در انتهای گذرنامه)، 3 قطعه عکس پرسنلی رسمی، تهیه فیش یک میلیون ریالی (100 هزار تومانی)، یک عدد کپی از صفحه اول دانشجو، یک عدد کپی از صفحه اقامت دانشجو؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

4

مجوز خروج و مراجعت

20 روز قبل از خروج از کشور*

- اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تهیه فیش 20 هزار ریالی (2 هزار تومانی) از سازمان امور دانشجویان، تکمیل فرم شماره 1، یک قطعه عکس (جهت صدور رسید گذرنامه)؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

- برای هر یک از اعضای خانواده  که در ایران حضور دارند (همسر و فرزندان زیر 18 سال) اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تکمیل فرم شماره 1، فرم شماره 2، فرم شماره 5، دو عدد کپی از صفحه اول گذرنامه، دو عدد کپی از صفحه اقامت قبلی، دو عدد کپی از صفحه کد فراگیر (برچست کد فراگیر در انتهای گذرنامه)، 3 قطعه عکس پرسنلی رسمی، تهیه فیش 100 هزار ریالی (10 هزار تومانی)، یک عدد کپی از صفحه اول دانشجو، یک عدد کپی از صفحه اقامت دانشجو؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

5

خروج قطعی

20 روز قبل از خروج از کشور*

- اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تهیه فیش 20 هزار ریالی (2 هزار تومانی) از سازمان امور دانشجویان، تکمیل فرم شماره 1، یک قطعه عکس (جهت صدور رسید گذرنامه)؛ (تحویل تمامی مستندات به کارشناس کنسولی دانشگاه).

- برای هر یک از اعضای خانواده  که در ایران حضور دارند (همسر و فرزندان زیر 18 سال) اخذ گواهی اشتغال به تحصیل صدور اقامت (کاربرگ شماره 1) از کارشناس مربوطه معاونت آموزش&، تکمیل فرم شماره 1، فرم شماره 2، فرم شماره 5، دو عدد کپی از صفحه اول گذرنامه، دو عدد کپی از صفحه اقامت قبلی، دو عدد کپی از صفحه کد فراگیر (برچست کد فراگیر در انتهای گذرنامه)، 3 قطعه عکس پرسنلی رسمی، تهیه فیش 100 هزار ریالی (10 هزار تومانی)، یک عدد کپی از صفحه اول دانشجو، یک عدد کپی از صفحه اقامت دانشجو.

* دانشجویان گرامی توجه داشته باشند با توجه به احتمال وقوع برخی از مشکلات در روند اخذ مجوز خروج (خروج مراجعت و خروج قطعی) از سوی پلیس، توصیه می‌شود به هیچ عنوان به خرید بلیط اقدام نفرمایند. بدیهی است با توجه به مشخص نبودن تاریخ دقیق بازگشت گذرنامه هرگونه ضرر و زیان احتمالی (کنسلی بلیط، رزرو و غیره) برعهده دانشجو بوده و اداره کنسولی هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به ضرر و زیان احتمالی برعهده ندارد.

آن دسته از دانشجویانی که به همراه همسر و یا فرزندان خود در کشور می‌باشند توجه داشته باشند باید نام همسر و فرزندان زیر 18 سال خود را به کارشناس مربوطه معاونت آموزشی اعلام کرده تا وی نسبت به درج نام و نام‌خانوادگی و شماره گذرنامه آنان اقدام لازم را صورت دهد.

نکته 1: دانشجویان توجه نمایند دریافت خروج قطعی فقط برای آن دسته از دانشجویانی می‌باشد که فارغ‌التحصیل شده و ارتباط تحصیلی آنها با دانشگاه به اتمام رسیده است.

نکته 2: فرم خروج و مراجعت و خروج قطعی یکسان هستند. به همین دلیل دانشجویان توجه داشته باشند به حسب نیاز دانشجو باید این موضوع در گواهی اشتغال به تحصیل (کاربرگ شماره 1) که از کارشناس آموزش معاونت آموزشی گرفته می‌شود، مشخص شده باشد.

هزینه اقدامات کنسولی دانشجویان بین‌الملل

ردیف

شخص

نوع اقدام

هزینه (تومان)

1

دانشجو

صدور و تمدید اقامت

20/000

2

دانشجو

خروج (مراجعت یا قطعی)

2/000

3

اعضای خانواده دانشجو

صدور و تمدید اقامت

100/000

4

اعضای خانواده دانشجو

خروج (مراجعت یا قطعی)

10/000