معاونت پژوهش و فناوری

دکتر سیدجلال محمودی

سمت: مدیر امور پژوهشی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی – تاریخ (گرایش: تاریخ اسلام)

تلفن: داخلی ۵۰۷

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

دکتر سیدجلال محمودی

حسین سرمد محمدی

سمت: مدیر انتشارات و کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عرفان و تصوف اسلامی

تلفن: داخلی ۷۱۳

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

حسین سرمد محمدی

سید حسن هاشمی خرم

سمت: کارشناس مسئول انتشارات و کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت مالی

تلفن: داخلی ۵۱۱-۵۱۲

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

سید حسن هاشمی خرم

علی امینی

سمت: کارشناس مسئول تدوین متون درسی

تلفن: داخلی ۵۰۴

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

علی امینی

دکتر وحید محمودی

سمت: کارشناس پژوهش

مدرک تحصیلی: دکترای تصوف و عرفان اسلامی

تلفن: داخلی ۵۱۳

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

دکتر وحید محمودی

سعید محمد اکبری

سمت: مسوول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

تلفن: داخلی ۵۰۲

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

سعید محمد اکبری

جهاندار امینی

سمت: کارشناس پژوهش (دفتر همایش‌ها و نشست‌های علمی، دبیرخانه کارگروه ملی تقریب و حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی)

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

تلفن: داخلی ۷۱۲

آخرین بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۲

جهاندار امینی