دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه زاهدان

الف) لیست رشته های تحصیلی

علوم قرآن و حدیث (کارشناسی پیوسته)

فقه و حقوق حنفی (کارشناسی پیوسته)

فقه و حقوق امامیه (کارشناسی پیوسته)

برای مشاهده سرفصل و سیر ارائه دروس اینجا کلیک کنید

ب) شیوه پذیرش:

بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)

نحوه ثبت نام: از طریق سایت سازمان سنجش (https://sanjesh.org/)

ج) آدرس و شماره تماس:

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار پرستار، روبروی پرستار 7، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه زاهدان

شماره تماس: 05433482958