اهداف

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

الف) اهداف:

1.    شناخت مذاهب اسلامی و جریان‌های فکری و فرهنگی در جهان اسلام

2.    تربیت نیروهای کنشگر اجتماعی در حوزه تقریب مذاهب اسلامی

3.    ارتقا سطح مهارت‌های زبانی

4.    بهره‌برداری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و پژوهشی

5.    توسعه فردی و ارتقاء مهارت‌های شغلی برای ورود دانشجویان و فارغ التحصیلان به بازار کار و جامعه

ب) مخاطبان:

1.    اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

2.    دانشجویان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

3.    اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌ها و حوزوه‌ها

4.    دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها و طلاب حوزه‌های علمیه

5.    نهادها و سازمان‌های نیازمند به خدمات آموزشی این دانشگاه

6.    عموم علاقمندان در داخل و خارج از کشور

ج) زبان ارائه:

1-    فارسی

2-    عربی

3-    انگلیسی