معرفی معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

سر کار خانم لادن حیدری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی

سوابق اجرایی:

  • مدیر کل حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
  • معاون توسعه مدیریت و منابع  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سمت علمی: مدرس دانشگاه

 شماره داخلی:101