دانش آموختگان

دانشگاه مذاهب اسلامی قریب به دو دهه است که به تربیت نیروی متخصص در رشته­‌های مختلف علوم اسلامی با رویکرد تقریب بین مذاهب اسلامی مشغول است. دانش آموختگان بومی و بین­ الملل این دانشگاه، در اقصی نقاط کشور و جهان در مراکز علمی و فرهنگی بزرگ و کوچک مشغول کار و فعالیت هستند. بسیاری از آن‌ها در طول زندگی شغلی و تخصصی خود منشأ اثرات قابل توجهی بوده و هستند.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسلامی بر آن است تا با گردهم آوردن این گروه درجهت تحقق اهدافی چند گام بردارد. با گردهم‌آمدن دانش‌آموختگان این دانشگاه می‌توان از استعداد‌ها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان برای تحقق اهداف مختلفی استفاده کرد که در این میان اعتلا و ارتقاء جایگاه دانشگاه در صدر این اهداف قرار دارد.


اهداف:

­*حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و دانشگاه
* بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی دانشگاه
*استفاده از استعداد‌ها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان برای اهداف مختلف دانشگاه
*ایجاد ارتباط علمی قوی­‌تر و گسترده ­‌تر با دنیا و تعامل با مراکز معتبر علمی جهان از طریق دانش­ آموختگان
* ایجاد ارتباط علمی بین اعضاء و ایجاد زمینه ارتقا علمی و تکمیل دانش و تجربة تخصصی آنان
* ایجاد تسهیلات مناسب جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمی، تحقیقاتی و فرهنگی دانشگاه (مانند کتابخانه، مراکز رایانه­‌ای و...) با ارائه کارت دانش­ آموختگی
* برگزاری همایش‌های آموزشی، صنفی، فرهنگی و...
*تهیه بانک اطلاعات از بیوگرافی دانش آموختگان در مقاطع مختلف
* تشویق به همکاری دانش آموختگان بر‌تر در مقاطع مختلف
* تشویق به همکاری دانش آموختگان در امر پژوهش و آموزش
* جذب دانش آموختگان واجدالشرایط به عنوان هیأت علمی دانشگاه
* تأسیس مجمع مشورتی دانش­ آموختگان نخبه دانشگاه

نظر به موارد ذکر شده دانشگاه مذاهب اسلامی نسبت به تأسیس دفتر دانش آموختگان این دانشگاه اقدام نموده است. از این رو از تمامی دانش آموختگان محترم تقاضا می‌شود با رجوع به قسمت «فرم‌ها» فرم مربوط به اطلاعات دانش آموختگان را تکمیل نمایند تا بانک اطلاعات دانش آموختگان جهت بهره برداری متناسب با اهداف ذکرشده آماده گردد. در پایان از خداوند متعال سلامتی و توفیق روزافزون برای تمامی دانش آموختگان عزیز را خواهانیم.