آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دفترچه راهنمای آزمون اختصاصی (ویژه طلاب شیعه و اهل سنت)آموزشی
فرم مشخصات فردی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتریآموزشی
فرم مشخصات فردی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان پذیرش دکتریآموزشی
آیین نامه های اسـتخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامیآموزشی۳۰ فروردین ۱۳۹۳
دستور العمل نگارش پایان‌نامه و رسالهدستور العمل نگارش پایان‌نامه و رسالهآموزشی۲۲ آبان ۱۳۹۷
فرم گزارش شش ماهه تدوین رساله دکتریآموزشی
صورتجلسه دفاع از طرح نامه و پیش‌دفاعآموزشی
فرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشانفرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشانآموزشی
فرم تأیید مقالۀ جایگزین آزمون جامعآموزشی
گردش کار پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامیآموزشی
فرم گزارش ۳ ماهه کارشناسی ارشدآموزشی
تعهد نامه اصالت پایان نامهآموزشی
فرم طرح‌نامه (پروپزال) کارشناسی ارشدفرم طرح‌نامه (پروپزال) کارشناسی ارشدآموزشی
فرم طرح‌نامه (پروپزال) رساله دکتریفرم طرح‌نامه (پروپزال) رساله دکتریآموزشی
فرم اصلاحات پایان نامهآموزشی
فرم اعلام کفایت کارشناسی ارشد و دکتریآموزشی
فرم اعلام کفایت مرحله پیش دفاعآموزشی
فرم درخواست‌های دانشجوییآموزشی
اصلاحیه آیین نامه استعداد درخشان دوره دکتریآموزشی
آیین نامه استعداد درخشان دوره دکتریآموزشی