آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه های اسـتخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامیآموزشی۳۰ فروردین ۱۳۹۳
دستور العمل نگارش پایان‌نامه و رسالهآموزشی۲۲ آبان ۱۳۹۷
فرم تأیید مقالۀ جایگزین آزمون جامعآموزشی
گردش کار پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامیآموزشی
فرم گزارش ۳ ماهه کارشناسی ارشدآموزشی
تعهد نامه اصالت پایان نامهآموزشی
فرم طرح‌نامه کارشناسی ارشدآموزشی
فرم طرح‌نامه رساله دکتریآموزشی
فرم اصلاحات پایان نامهآموزشی
فرم اعلام کفایت کارشناسی ارشد و دکتریآموزشی
فرم اعلام کفایت مرحله پیش دفاعآموزشی
فرم درخواست‌های دانشجوییآموزشی
اصلاحیه آیین نامه استعداد درخشان دوره دکتریآموزشی
آیین نامه استعداد درخشان دوره دکتریآموزشی
آیین نامه استعداد درخشان کارشناسیآموزشی۲۱/۷۷۹۴۸
آیین نامه دکتریآموزشی
آئین‌نامه مقطع کارشناسی ارشدآموزشی
آئین‌نامه مقطع کارشناسیآموزشی