آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه های اسـتخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامیآموزشی۳۰ فروردین ۱۳۹۳
دستور العمل نگارش پایان‌نامه و رسالهدستور العمل نگارش پایان‌نامه و رسالهآموزشی۲۲ آبان ۱۳۹۷
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیمعاونت توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریمعاونت توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع
فرم گزارش شش ماهه تدوین رساله دکتریآموزشی
صورتجلسه دفاع از طرح نامه و پیش‌دفاعآموزشی
فرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشانفرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشانآموزشی
فرم کار دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه قوانین و مقررات خوابگاه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامیفرهنگی و دانشجویی
آیین نامه‌تأسیس‌ و‌فعالیت‌انجمنها و‌اتحادیه های انجمنهای علمی‌ دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه تشکل‌های دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
منشور حقوق دانشجوییفرهنگی و دانشجویی
آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشورفرهنگی و دانشجویی
فرم تأیید مقالۀ جایگزین آزمون جامعآموزشی
گردش کار پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامیآموزشی
فرم گزارش ۳ ماهه کارشناسی ارشدآموزشی
تعهد نامه اصالت پایان نامهآموزشی
فرم طرح‌نامه (پروپزال) کارشناسی ارشدفرم طرح‌نامه (پروپزال) کارشناسی ارشدآموزشی
فرم طرح‌نامه (پروپزال) رساله دکتریفرم طرح‌نامه (پروپزال) رساله دکتریآموزشی
فرم اصلاحات پایان نامهآموزشی