اطلاعیه درخصوص دانشجویان غیرایرانی که قصد تشرف به زیارت اربعین دارند

به اطلاع دانشجویان غیرایرانی که قصد تشرف به زیارت اربعین دارند می رساند؛

دفترهمکاریهای علمی بین المللی دانشگاه


   1396/7/1 12:40