اولین جلسه شورای انجمن دانشجویی علمی زبان­‎های خارجه دانشگاه برگزار شد
اولین جلسه شورای مدیریت انجمن دانشجویی علمی زبان­ های خارجه دانشگاه برگزار شد.

اولین جلسه شورای مدیریت انجمن علمی زبان­ های خارجه دانشگاه روز یکشنبه، 7/8/96 در محل سالن جلسات دانشگاه  برگزار شد. در این جلسه نایب دبیر و همچنین کمیته­ ها و کارگروه ­های انجمن علمی انتخاب شدند.


 
در ابتدای جلسه انتخابات نایب دبیر صورت گرفت که آقای محمدرضا معرف با کسب آراء به عنوان نایب دبیر انجمن علمی زبان ­های خارجه انتخاب شد.

پس از آن درباره وظایف کمیته ­ها و کارگروه­ ها بحث و وظایف آن­ها مشخص شد و سپس انتخابات کمیته­ ها و کارگروه­ های انجمن علمی برگزار شد که نتیجه برگزاری انتخابات اعضای شورای انجمن علمی مطابق ذیل می باشد:


1)جناب آقای محمد صابر تاتار 2)جناب آقای سید جلال حیدری 3)جناب آقای حسین توسلی نژاد 4)جناب آقای سید علی حسینی 5)جناب آقای علی اصغر رضوانی
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                           
  
 
   1396/8/13 15:34