بررسی سه طرح‌نامه علمی ترویجی در جلسه کمیته دستگاهی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۰:۲۸ کد : ۱۸۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۰۳
بررسی سه طرح‌نامه علمی ترویجی در جلسه کمیته دستگاهی

در جلسه کمیته دستگاهی در تاریخ 10 اردیبهشت 1403 دو طرح‌نامه درون دستگاهی و یک طرح‌نامه ذیل «کارگروه ملی مذاهب» واصله به دبیرخانه «هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی» و نیز «کارگروه ملی مذاهب» مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این جلسه که در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد، طرح‌نامه های «بررسی فقهی قتل پدر توسط فرزند در مقام دفاع مشروع» و «کاربست نظریه استعاره معاصر لیکاف – جانسون برای برون رفت از پیامدهای اجرای استعاره (عبد – موال) به روش کالسیک و سنتی در استنباط احکام شرعی» و «تغییر احکام شریعت تحت دگرگونی شرایط» مطرح گردید که دو مورد نخست تأیید اعضای این کمیته را دریافت کرد و در دستور کار دبیرخانه برای برگزاری جلسه کرسی قرار گرفت.

گفتنی است از سال گذشته دبیرخانه «کارگروه ملی مذاهب» با مجوز رسمی از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی راه اندازی شده است که پذیرای طرح نامه های اساتید و پژوهشگران خارج از دانشگاه می باشد و دارای امیتازاتی برای ارتقای علمی اساتید دانشگاه می باشد.


نظر شما :