معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار می‌کند:

«بررسی فقهی قتل پدر توسط پسر در مقام دفاع مشروع» در جلسه کرسی علمی ترویجی

۰۸ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۰۸ کد : ۲۱۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۹۴
«بررسی فقهی قتل پدر توسط پسر در مقام دفاع مشروع» در جلسه کرسی علمی ترویجی

روز چهارشنبه 9 خرداد ماه جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان: «بررسی فقهی قتل پدر توسط پسر در مقام دفاع مشروع» در سالن جلسات دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی دکتر مهدی رهبر عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، ارائه دهنده این کرسی به تبیین طرح‌نامه خود پرداخت و با بیان ادله احترام به والدین و نیز ادله دفاع مشروع از منظر متون دینی افزود: وقتی پدری قصد قتل فرزندش را می کند؛ ظلماً و عدواناً، فرزند در تزاحم این دو اصل قرار می گیرد که آیا رعایت احسان کند و اجازه دهد پدر او را بکشد یا می‌تواند مستند به اصل دفاع مشروع از خود دفاع کند و پدر را بکشد؟

مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در ادامه با بیان دلایلی گفت: به استناد این دلایل اخذ به دفاع مشروع، ترجیح دارد و سخن اصلی این طرح نامه هم همین است.

دکتر عابدین مؤمنی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که از ناقدان این طرح‌نامه بود و با ذکر موارد و مصادیقی افزود: گرچه این مسأله از موارد نادر است ولی اتفاق افتاده و فقه اسلامی هم باید برای آن پاسخ مناسب داشته باشد.

وی با استناد به شواهدی مرتبط به موضوع طرح‌نامه افزود: عقلاً و شرعاً فرزند می‌تواند در مقابل تجاوز پدر از خودش دفاع کند.

ناقد دیگر این نشست دکتر محمود ویسی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی بود که با بیان ادله از متون اسلامی، مخالفت خود را با طرح‌نامه اعلام کرد و افزود: جواز قتل پدر توسط فرزند در مقام دفاع مشروع، دَر را برای پدر کشی‌ها به بهانه های متعدد باز خواهد کرد.

وی افزود: با استناد به سد ذرایع می بایستی مانع این کار شد.

 

نظر شما :