امور دانش آموختگان

شرایط دانش آموختگی:

  1. اتمام کلیه دروس آموزشی و ثبت درخواست دانش آموختگی در پیشخوان سامانه ی گلستان
  2. دفاع از پایان نامه و ثبت نمره آن در سامانه گلستان  (برای دانشجویان ارشد و دکتری)
  3. کامل بودن پرونده آموزشی (شامل اصل مدرک تحصیلی مقطع قبل / تاییدیه تحصیلی / کپی شناسنامه و کارت ملی / عکس و ...)

شرح وظایف امور دانش آموختگان:

  1. بارگذاری مشخصات دانش آموختگی در سامانه سجاد وزارت علوم به منظور اخذ کد صحت
  2. صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
  3. صدور دانشنامه
  4. پاسخگویی به استعلام‌های صورت گرفته از مدارک تحصیلی
  5. صدور گواهی رتبه برای دانش آموختگان
  6. صدور نامه فارغ التحصیلی