معرفی هیأت امناء

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری (رئیس هیأت امنا)

دکتر سید عباس صالحی (دبیر هیأت امنا و ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی)

وزیر آموزش و پرورش یا نماینده ایشان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده ایشان

             وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان

وزیر امور خارجه یا نماینده ایشان

رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده ایشان

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

مولوی علی احمد سلامی

مولوی علی احمد سلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفر طیاری دهاقانی

دکتر سید محمد حسینی