معرفی هیأت امناء

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حمید شهریاری                    

رئیس هیأت امنا - دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

جناب آقای دکتر سید عباس صالحی
دبیر هیئت امنا و ریاست دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

 جناب آقای دکتر سید محمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس محترم جمهوری

جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم
نماینده محترم وزیر آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر احمدوند
نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

جناب آقای دکتر مصطفی جعفر طیاری دهاقانی

جناب آقای مولوی علی احمد (نذیراحمد) سلامی

جناب آقای مولوی محمداسحاق مدنی