معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر مهدی جمالی‌فر

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استاد یار

تلفن: داخلی ۲۰۱

آخرین بروزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲

دکتر مهدی جمالی‌فر

آقای غفار مهردوست

سمت: مدیر امور فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و حقوق

تلفن: داخلی ۲۰۶

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

آقای غفار مهردوست

آقای ایوب شافعی پور

سمت: مدیر امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۰۵

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

آقای ایوب شافعی پور

خانم جلالی

سمت: مسئول دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۰۲

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

خانم جلالی

خانم سرمدی

سمت: کارشناس امور فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۰۴

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

خانم سرمدی

حسن طالبی

سمت: کارشناس مسئول امور فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۱۰

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

حسن طالبی

آقای مهدی قاسمی

سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۰۹

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

آقای مهدی قاسمی

خانم بهرامی

سمت: کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی

تلفن: (۱۲۵)۶۶۴۹۹۴۱۶

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

خانم بهرامی