گزارش تصویری// پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

۰۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۷ ۱۰

همزمان با فرارسیدن سالروز  ولادت حضرت علی (ع)، به همت هیئت دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی مراسم پخش عدسی نذری در ساختمان اصلی این دانشگاه برگزار شد.

گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
گزارش تصویری//  پخش عدسی نذری به مناسبت ولادت آقا امیر المومنین علی(ع) در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی