بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر

۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۰:۴۴ ۲۸
نام تهیه‌کننده: غفار مهردوست

به مناسبت ایام الله دهه فجر و به همت انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، روز جمعه ۲۷ بهمن ماه جمعی از دانشجویان از موزه عبرت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، محلی که تا واپسین روزهای حکومت پهلوی محبس و شکنجه‌گاه آزادمردان و شیرزنانی بود که جرمشان تنها و تنها فریاد عدالتخواهی و آزادی و رهایی سرزمین مادری‌شان از زیر یوغ ظلم و ستم حکومت جابر بود، اینک به موزه عبرت تبدیل شده است.
قبل از بازدید داخل آمفی تئاتر کوچک موزه، فیلم کوتاه "دقیقه‌های تا ابد" پخش شد که شامل تاریخچه موزه و خاطرات تعدادی از شیرزنان مبارز بود. 

براساس این گزارش بازدیدکننده‌گان از اتاق افسر نگهبانی، اتاق نگهداری البسه، محوطه اصلی، اتاق شکنجه، بندهای زندان، بند مشاهیر، اتاق رییس زندان، محل ملاقات زندانیان و حمام بازدید کردند.

 

بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر
بازدید دانشجویان دانشگاه از موزه عبرت به مناسبت ایام‌الله دهه فجر