سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی

۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۴ ۱۲
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری

سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی به همت معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی صبح امروز دوشنبه مورخ 14 اسفند 1402 با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد.

سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی
سلسله کارگاههای دانش‌افزایی با عنوان جایگاه و نقش علم‌سنجی در نظام دانشگاهی