مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۵۷ ۲۰

مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت در ساختمان واحد مرکزی و دانشکده قرآن و حدیث دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی به همت جمعی از دانشجویان با برپایی موکب، پذیرایی، توزیع شیرینی و هدایا به مناسبت روز دختر

مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت
مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت