گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی

۱۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۲:۱۶ ۱۴

نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی، با حضور دکتر محمدحسین مظفری (رئیس مرکز صلح و گفتگوی دانشگاه ادیان و مذاهب قم) و دکتر علیرضا امیدبخش (عضو هیأت علمی و مدیر هسته پژوهشی مطالعات آرمانشهری دانشگاه علامه طباطبایی) و با حضور سایر مدعوین صبح امروز در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار گردید.
 

گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی
گزارش تصویری// نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی