دانشکده علوم قرآن و حدیث

دانشکده قرآن و حدیث یکی از سه دانشکده دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی است. این دانشکده شامل گروه‌های علمی
 «علوم قرآن و حدیث»، «تاریخ اسلام» و «زبان و ادبیات عربی» است.

رئیس دانشکده قرآن و حدیث

دکتر حامد شریعتی نیاسر

اعضای هیئت علمی گروه قرآن و حدیث

مدیر گروه

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

دکتر حامد شریعتی نیاسر

دکتر جلیل پروین
 

دکتر عاطفه زرسازان خراسانی

دکتر مرتضی قاسمی حامد

اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی
 

دکتر نسیم عربی
دکتر مهدی رضایی
دکتر مریم غلامی

اعضای هیئت علمی گروه تاریخ اسلام

دکتر عثمان یوسفی
دکتر عبدالله فرهی


 
دکتر مهدی جمالی فر 

نشانی:  خیابان انقلاب روبروی پارک دانشجو کوچه سعید پلاک 15 
شماره تماس: 
02166499416