آیین نامه‌تأسیس‌ و‌فعالیت‌انجمنها و‌اتحادیه های انجمنهای علمی‌ دانشجویی


لینک دانلود فایل

مرجع تصویب : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۰۵ آبان ۱۴۰۲